2019 m. PROBLEMOS, SKUNDAI IR PRAŠYMAI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS

Vilniaus savivaldybės

Pašilaičių seniūnijos seniūnei 

PRAŠYMAS

DĖL 2019 M. LĖŠŲ SKIRTŲ TARANDĖS PROBLEMINĖMS SRITIMS FINANSUOTI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO DETALIZAVIMO BEI TARANDĖS PROBLEMŲ SPRENDIMO

2019-06-04

  Praėjus pusmečiui nuo finansinių metų pradžios, Asociacijos Tarandės bendruomenės narių paklausimu prašome:

I. Pateikti lėšų sąmatą, numatytą 2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės biudžete, Tarandės rajono probleminėms sritims finansuoti. Atkreipiame dėmesį, kad ne kartą kreipėmės į savivaldybę dėl sunkumų Tarandėje bei terminų ir pažadų nesilaikymo mokesčių mokėtojams. Primename Tarandės esmines ir gyvybiškai svarbiausias problemas:

-Neturime elementarių šaligatvių (nei vieno); 

-Nėra apšvietimo pagrindinėje gatvėje (važiuoja viešasis transportas);

-Nėra saugumo priemonių vaikams, einantiems tamsiu paros metu kelyje, nes nėra net kelkraščių pagrindinėje gatvėje;

-Nėra saugaus viaduko ar sankryžos (planuojant Vakarinį aplinkkelį Tarandė ir Bajorai buvo “pamiršti”, nors Gineitiškės, Zujūnai ir kt. raj. turi nuvažiavimą/įvažiavimą iš aplinkkelio). Paaugliai/moksleiviai negali saugiai pereiti per A2 kelią;

-Automobiliai nevaržomai įsibėgėja ir važiuoja 70-80 km/h greičiu nesaugiu ir siauru keliu be šaligatvių; 

-Triukšmas ir tarša didžiuliai, nes Tarandė iš visų pusių apsupta: vakariniu aplinkeliu,  Vilnius-Panevėžys (A2) greitkeliu, Vilnius-Vievis (M117) keliu. 

II. Paspartinti ir informuoti savivaldybės atitinkamus asmenis (mes esame ne kartą su jais susisiekę ar raštu informavę apie savo problemas) dėl:

-Tarandės gatvės Rekonstravimo projekto įgyvendinimo eigos;

-Įvažiavimo į Tarandę klausimo (susitarimas dėl žemių išpirkimo);

-Atitvarų nuo A2 kelio ir vakarinio aplinkkelio, nes tarša ir triukšmas padidėjo kelias dešimtis kartų.

III. Pateikti prašymą Vilniaus savivaldybei dėl Savivaldybės biudžeto sąmatos atskiros priemonės išskyrimo/paskyrimo Tarandės rajono probleminėms sritims finansuoti, nes Tarandės gyventojai moka mokesčius, bet nemato kiek būna paskirstyta jų pačių rajono gerovei plėtoti.

IV. Vilniaus kelių policiją informuoti, kad LA Kelių direkcijos ir Vilniaus savivaldybės įgalioti atstovai gegužės 16 d. susitikime su Tarandės bendrijos nariais vienintelį saugų būdą iki 2024 m. prie Trandės įvažiavimo ivardijo Policijos ekipažų budėjimą vakarinio piko metu A2 kelyje (nuo 16.30 iki 18.00 val.).

V. Pateikti prašymą LA kelių direkcijai dėl apildomų masės apribojimo kelio ženklų įrengimo prie Tarandės įvažiavimo Vilnius-Panevėžys (A2) kelio ruože, nes jų netenkina Asociacijos Tarandės bendruomenės prašymas ir jiems reikalingas savivaldybės raštiškas pritarimas. Daug sunkiojo autotransporto pasiklysta ar bando sutaupyti laiką ir bando važiuoti per Tarandę, tačiau dėl I.1-I.6 punktuose paminėtų problemų užstringa, kas kelia didelį pavojų žmonių gyvybei.

VI. Inicijuoti susitikimą su Vilniaus meru dėl radiotechinio bokšto problemų Pagrandos gatvėje. Bokšto statymas ir įrengimas nebuvo derintas su vietos bendruomene, Tarandės šeimos klinika, todėl viešasis interesas ignoruojamas arba striginamas, o komercinis, be naudos Tarandės rajonui – toleruojamas..

VII. Skirti nuo rugsėjo mėn. mokyklinį autobusiuką pradinių klasių mokiniams, nes susisiekimas iki Žemynos mokyklos yra pavojingas dėl atstumo nuo mokyklos iki viešojo  autobuso, šaligatvių bei apšvietimo nebuvimo Tarandėje.

Primename, kad Tarandės bendruomenė jau 10 metų nemato jokių esminių rajono pasikeitimų (tik kosmetiniai pagrindinės gatvės pataisymai, kurie atliekami dalinai už pačių gyventojų lėšas (50 proc.)) ir nėra jokių duomenų kiek Tarandės rajonui buvo skirta lėšų per pastaruosius 2 – 10 metų. Mes esame miesto dalis, kuri jaučiasi labai apleista ir ignoruojama savivaldybės, lyginant su kitais miesto rajonais, todėl prašome atsižvelgti į anksčiau išdėstytus Tarandės bendrijos narių prašymus ir pageidavimus.

Tarandės seniūnaitis

2019-06-04

2019-10-01 – PAPILDYTA:

2.I. Nepavyko apginti Tarandės teritorijos, kad gautume 1 prioriteto vietą Vilniaus m. planuose pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.

2.II. Telekomunikacinio bokšto neteisėta statyba – laukiam bokšto išmontavimo…

2.III. Tarandės kelių perdavimas savivaldybės žinion.

2.IV. Vilniaus rajonas naudojasi miesto (Tarandės) infrastruktūra, gatvių įvažiavimus tiesiasi per miestą, o ne rajoną (tas sukelia sunkumų šiukšlių išvežimo, pašto išnešiojimo, adresų radimo, NT kainų ir svarbiausių institucijų išsikvietimo (Policijos, Greitosios, Gaisrinės darbuotojų atvažiavimo) atvejais, saugumo dėl perkrauto eismo ir pavojaus (žr.I punktą). Rajono savivaldybė leidžia kirsti miškus prie pat miesto ir nekontroliuoja medžių atsodinimo. Prašoma Vilniaus miesto savivaldybės palaikyti dialogą ir bendradarbiauti su Vilniaus rajono savivaldybe dėl gatvių, miško, infrastruktūros plėtros neteisėtų veiksmų.

2.V. Vaikų ir jaunimo pastovios žaidimų ar susibūrimų aištelės (tik vieną turime ir tai laikiną, nes žemė kotedžams statyti atiduota) poreikis.